پورتال سایت ساز و مدیریت کسب و کار تحت وب

ایده آل داده امن پردازان


  • نام واحد: ایده آل داده امن پردازان
  • حوزه کاربری: شرکتها و کسب و کارهای کوچک
  • ظرفیت تولید: 30 مورد سایت و کسب و کار
  • سطح آمادگی بازار: فروش به تعداد محدود
  • سطح آمادگی فناوری: تولید نمونه بازاری

پورتال سایت ساز ایده آل شامل 1 هسته و چندین ماژول کاربردی می باشد که شامل :

1- فروشگاه ساز

2- انبارداری

3- حسابداری تحت وب ( ناقص )

4- مدیریت تعاونی مسکن

5- سیستم دبیرخانه و اتوماسیون اداری (ناقص)

6- سامانه پیامک

7- سامانه مدیریت قفل و لایسنس