ارائه خدمات مناقصات دولتی به شرکت های معدنی

ویرا معدن پارس


  • نام واحد: ویرا معدن پارس
  • حوزه کاربری: شرکت های دارای گرید سازمان برنامه و بودجه در زمینه مهندسی معدن و ژئوتکنیک
  • ظرفیت تولید: مناقصات روز معدنی کشور
  • سطح آمادگی بازار: فروش به تعداد محدود
  • سطح آمادگی فناوری: تولید نمونه اولیه

مناقصات مرتبط با صنایع معدنی و ژئوتکنیک بطور روزانه در سایت بارگذاری می شوند. در برنامه 6 ماهه سوم شرکت، مناقصات برای افرادی که اشتراک طلایی را خریداری نمایند بطور روزانه از طریق پیامک به آنها اطلاع رسانی خواهد شد.