نرم افزار فوق تخصصی مطب چشم پزشکی

ایده آل داده امن پردازان


  • نام واحد: ایده آل داده امن پردازان
  • حوزه کاربری: چشم پزشکی
  • ظرفیت تولید: 1000
  • سطح آمادگی بازار: فروش به تعداد محدود
  • سطح آمادگی فناوری: تولید نمونه بازاری

سیستم  پذیرش و صدور کارت ویزیت

سامانه پیامکی

سیستم نوبت دهی

نرم‌افزار تحت وب مطب چشم پزشکی

مدیریت صندوق ها

مدیریت نامحدود پرونده بیماران

سیستم بایگانی دیجیتال محتویات پرونده پزشکی

سیستم RFID برای بارگذاری خودکار پرونده

سیستم پشتیبان گیری خودکار و دستی

سیستم پیامک رویدادگرا

تعریف کاربران و سطوح دسترسی

گزارشگیری متنوع ساده و آسان

دسترسی از اتاق عمل به محتویات پرونده پزشکی به صورت آنلاین و آفلاین

https://ophthalmology.ir