نرم افزار مالی تحت وب مدیریت تعاونی های مسکن

ایده آل داده امن پردازان


  • نام واحد: ایده آل داده امن پردازان
  • حوزه کاربری: مسکن و شهرسازی
  • ظرفیت تولید: 1000
  • سطح آمادگی بازار: بازاریابی عمومی و فروش
  • سطح آمادگی فناوری: تولید کارگاهی و نیمه صنعتی

طراحی سایت تعاونی مسکن با پورتال فارسی ایده آل

نرم‌افزار امتیازبندی و رتبه بندی اعضاء تعاونی مسکن

سیستم مدیریت اعضاء تعاونی مسکن، مدیریت واریزیها و اقساط بندی

سامانه پیام کوتاه ویژه اطلاع رسانی به اعضاء تعاونی مسکن

نرم‌افزار اندروید تعاونی مسکن

مشاهده آنلاین امتیازات اعضاء تعاونی مسکن در باشگاه اعضا

سیستم مدیریت کاربران و تعیین سطوح دسترسی

سیستم پشتیبان گیری خودکار

مدیریت چک و بانک در نرم‌افزار تعاونی مسکن

 

https://tavonimaskan.com